LED D2M - predlžovacia dvojlinka

LED D2M Popis Objedn. číslo Farba Balenie
LED D2M - predlžovacia dvojlinka
Predlžovacia dvojlinka s mini led konektormi, dĺžka 2 bm.

LED D2M

--- 1 ks