umiestnenie v priestore

  KP1 M nakres
  
Dĺžka bočnej dosky Hrúbka bočnej dosky Objedn. číslo Farba Balenie
920 mm 36 mm KP1/1M9/Al hliník brúsený 1 set
KP1/1M9/Ne nerez brúsený
920 mm 38 mm KP1/2M9/Al hliník brúsený
KP1/2M9/Ne nerez brúsený
x mm y mm KP1/xy/Al* hliník brúsený
KP1/xy/Ne* nerez brúsený

 umiestnenie k stene

  KP2 M nakres
  
Dĺžka bočnej dosky Hrúbka bočnej dosky Objedn. číslo Farba Balenie
600 mm 36 mm KP2/1M6/Al hliník brúsený 1 set
KP2/1M6/Ne nerez brúsený
600 mm 38 mm KP2/2M6/Al hliník brúsený
KP2/2M6/Ne nerez brúsený
x mm y mm KP2/xy/Al* hliník brúsený
KP2/xy/Ne* nerez brúsený