cenik1-3_32 Objedn. číslo Farba Balenie
U38/Nat hliník natural

2,1 bm

alebo

4,2 bm

cenik1-3_10 Objedn. číslo Farba Balenie
UL18/Al hliník 3 bm
UL18/Ne nerez