Pri hliníkových roletách je táto možnosť. Umožňujú realizovať rolety o max výške až 2164 mm pri max šírke 1164 mm. Treba si však uvedomiť, že roleta pri uvedenej výške bude mať určitú váhu, ktorá neumožňuje komfortné používanie, príp. pád rolety z otvorenej polohy môže spôsobiť zranenie. Preto pri uvedených výškach roliet jednoznačne doporučujeme použtie vyvažovacieho mechanizmu, ktorý je súčasťou dodávky hliníkovej rolety. Uvedený mechanizmus zabezpečí ľahký chod a zastavenie rolety v akejkoľvek pozícií.

Pri plastových roletách je možné riešiť rolety do max výšky 2100 mm v kombinácií s mechanikou C3.