Nákres nie je nutnosťou. V podstate potrebujeme vedieť 3 údaje:

  • rozmer "y" - vzdialenosť začiatku výseku od kraja sokla. Treba zadať aj z ktorého kraja (tzn. z pravej alebo ľavej strany, vždy pri čelnom pohľade na sokel)
  • rozmer "x" - dĺžka výseku
  • informáciu či sa jedná o jednoduchý výsek (otvory v jednej rade) alebo dvojvýsek (dva rady otvorov nad sebou) a tvar výseku. K dispozícií sú 3 tvary - A,B,C.

Na správne objednanie je vhodné využiť on-line konfigurátor.