Roletu je možné dodať nasledovne:

  • dodávka v tzv. "hrubých mierach" - roletový pancier a vodiace lišty dodané v celých dĺžkach a koncová a krycia lišta narezaná po 0,1 m (tzn. pre skrinku o vonkajšej šírke 554 mm budú dodané koncový a krycí profil v dĺžke 600 mm). Služba bez príplatku.
  • dodávka FLEXI SET - jednotlivé roletové komponenty budú narezané na presný požadovaný rozmer a nie je nutná ich ďalšia úprava zákazníkom. Roletu sme schopní pripraviť na akýkoľvek rozmer, neexistujú typizované rozmery. Poplatok za túto službu je 14,- Eur bez DPH
  • dodávka FIX SET - zahrňuje okrem služieb FLEXI SET-u (tzn. príprava na presný rozmer) aj službu zafixovania panciera. Jedná sa o poskladanie jednotlivých lamiel samotnej rolety a ich pevné spojenie pomocou ultrazvuku (bodovanie) do 1 celku (roletového pásu). Táto služba zabezpečí lepšiu manipuláciu pri montáži a taktiež lepší chod rolety, pretože jednotlivé lamely rolety sa nebudú voči sebe pohybovať a nebudú brzdiť roletu. Poplatok za túto službu je 21,- Eur bez DPH.