Najjednoduchším spôsobom je využitie nášho on-line kalkulačného a objednávacieho programu MAX konfigurátora. Prostredníctvom tohto konfigurátora je možné aj spoľahlivo a jednoducho odoslať objednávku rolety.