Dobrý deň, v ponuke ma zaujal profil L40. Je možné dodanie 1 ks uvedenej lišty aj koncovému zákazníkovi ?

Nakoľko naša spoločnosť nedisponuje vlastným predajným miestom, malopredaj sa snažíme riešiť prostredníctvom našich predajcov v jednotlivých mestách Slovenska. Výhodou takéhoto postupu je, že koncový zákazník nemusí platiť prepravné náklady spojené s doručením tovaru, pretože predajcovi bude Vami objednaná lišta dodaná spolu s ďalším objednávaným tovarom.  Prosím o zaslanie požadovaného miesta dodania a telefonického kontaktu pre doporučenie najbližšieho predajcu.

V prípade, že v blízkom okolí sa nenachádza náš predajca, príp. koncový zákazník trvá na priamom odbere, sme samozrejme schopní dodať tovar priamo po uhradení predfaktúry a prepravného.