KA1 S0

Pre výpočet ceny soklov s výsekom, výrezom a prípadné objednanie je k dispozícií kalkulačný program:

konfigurator soklov blede

 

 KA9 S8vKA10 S9vKA11 S10v