KA1 S0

Pre výpočet ceny soklov s výsekom, výrezom a prípadné objednanie je k dispozícií kalkulačný program:

konfigurator soklov blede

 

 KA13 S8vKA14 S9vKA15 S10v