Tesniaci profil k pracovným doskám

L09 L09n Objedn. číslo Farba Balenie

L09/01

L09/02

L09/03

L09/13

L09/tr

čierna

biela

šedá

béžová (buk)

transparentná

4,2 bm