cenik1-18_10 Objedn. číslo Farba Balenie
RC15/Al hliník 2,5 bm

Nákres
cenik1-18_09