cenik1-15_12 Objedn. číslo Farba Balenie
RB21/01 čierna 2,5 bm
RB21/02 biela
RB21/03 šedá
RB21/13 hnedá buk

cenik1-15_15 Objedn. číslo Farba Balenie
RB22/01 čierna 1 ks
RB22/02 biela
RB22/03 šedá
RB22/13 hnedá buk

cenik1-15_18 Objedn.číslo Farba Balenie
RB6A/01 čierna 1 pár

cenik1-15_22 Objedn.číslo Farba Balenie
RB6B/01 čierna 1 pár
RB6B/03 šedá

cenik1-15_26 Objedn. číslo Farba Balenie
RB6C/01 čierna 1 pár

cenik1-15_30 Objedn. číslo Farba Balenie
RB19/01 čierna 2,5 bm
RB19/03 šedá